Консерватор
Консерватор

СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ ФАШИСТІВ

Російські медіа ну дуже люблять порозказувати про «фашистів на Україні». Але може це не просто казки вмілої пропаганди? Чи були в Україні справжні фашисти?


«
Були. І не видумані сучасними російськими ЗМІ. Союз українських фашистів – організація, яка була попередницею ОУН та послугувала базою для її створення.

Жодна ідеологія і жоден політичний рух, які народилися в Італії, не мали такого потужного впливу на українську політичну думку, а певною мірою і політичну практику, як фашизм у 1920-30-х рр. Це й не дивно: рух і режим Беніто Муссоліні збудив величезний інтерес у всьому світі, породив низку епігонів та інтелектуальну моду на фашизм – недаремно міжвоєнну добу називають «епохою фашизму».

Українці мали власні причини цікавитися фашизмом. Після поразки війни за незалежність 1917-1921 рр. український самостійницький рух переживав глибоку кризу і шукав нових шляхів. Фашистська революція в Італії вказувала такий шлях. Багато українців побачили у фашизмі приклад переможного націоналістичного руху, що врятував свою країну від загрози комунізму, згуртував націю під єдиним сильним проводом і дав новий поштовх її відродженню. А оскільки перед українськими націоналістами стояли схожі завдання, то цілком очікувано фашизм став для багатьох із них зразком для наслідування.

Крім того, Муссоліні ще в 1919 р. у своїй газеті «Il Popolo d'Italia» виступав на підтримку боротьби українців за незалежність. Були сподівання, що лідер фашистської Італії робитиме це й надалі...

Союз українських фашистів був створений українськими емігрантами в 1924 р. у Чехословаччині під керівництвом Петра Кожевнікова і Леоніда Костаріва. Петро Кожевніков особисто зустрічався з Беніто Муссоліні. Тоді Петро отримав в подарунок світлину дуче з його підписом.

Найбільше розробкою політики організації займався Леонід Костарів. В 1919 Леонід потрапив до української армії, та пізніше був інтернований до Польщі. На еміграції Леонід Костарів закінчив економічний відділ Української Господарської Академії в Подєбрадах. Йому належать наступні праці: «Промислова політика України», «Проблема морської оборони України», «Національна революція на Західних Землях України».

За рік після створення 12 листопада 1925 р. на з'їзді у Празі активісти СУФ приєднались до творення "Леґії Українських Націоналістів" (скорочено ЛУН) разом з представниками "Українського Національного Об'єднання" та "Союзу Визволення України".

Представляв українських фашистів на установчих зборах Леонід Костарів. Пізніше Леонід став політичним референтом Центрального Комітету ЛУН.
Фотографія членства ЛУН (сидять зліва направо М.Сціборський, М.Тобілевич, Т.Пасічник—Тарнавський, Л.Костарів, М.Загривний)
Петро Кожевників і Леонід Костарів були обрані членами «Проводу Українських Націоналістів», де лобіювали ідею використання досвіду італійського фашизму для розробки програми та ідеології українського націоналістичного руху. Однак, перемогли аргументи Миколи Сціборського, який запропонував будувати ідеологію і програму українського націоналізму на державницькій традиції та українській духовності.

Однак фашистський досвід продовжували вивчати. Колишній голова дипломатичної місії УНР у Римі Євген Онацький писав про фашистів:
Уривок статті Є. Онацького в "Розбудові нації" (1929)
Такий профашистський ентузіазм Онацького викликав застереження в деяких керівників ОУН. Член Проводу українських націоналістів Микола Сціборський заперечував проти оспівування фашизму побоюючись, що демонстративна прихильність до нього може призвести до небажаних наслідків для ОУН. Сам Сціборський наприкінці 1932 р. виголосив у Парижі реферат «Критика фашизму». Прочитавши про це в російській емігрантській газеті «Последние новости», Онацький, який щосили переконував італійських можновладців у симпатіях ОУН до фашизму, написав Коновальцеві обуреного листа, запитуючи, чи буде ОУН колись мати єдину лінію в закордонній політиці. Коновалець суворо покартав Сціборського і закликав надалі дотримуватись зовнішньополітичного курсу ОУН та не перешкоджати необдуманими кроками політиці Онацького в Римі.

Самі ж Петро Кожевників і Леонід Костарів в січні 1929 р. брали участь в Установчому Конгресі Українських Націоналістів, на якому обговорювались ідеологічні, програмні та статутні основи ОУН. Костарів став автором реферату «Уваги до статуту ОУН».

Та закінчила верхівка Союзу українських фашистів свою активну діяльність безславно – Кожевніков та Костарів були виключені з рядів ОУН за підозрою у співпраці з іноземними розвідками.
Іван Аладін
12/04/2020
~
Поділитись